• Услуги / Експертни оценки на имоти

Адрес Благоевград предоставя на своите клиенти комплекс от допълнителни услуги, свързани с имотите. За нуждите на клиентите от експертни оценки на имотите, Адрес работи в сътрудничество с Адванс Експертни Оценки. Компанията е сред трите най-големи оценителски фирми в страната, има национално покритие и работи с всички кантори на Адрес.