• Услуги / За наемодатели и наематели


За наематели:
  • Проучване на наличните предложения на пазара и съставяне на папка имоти, отговарящи изискванията на клиента - местоположение, цена, обзавеждане и др.
  • Юридическа обезпеченост и защита интересите на клиента при осъществяване на сделката.
  • Проверка документите за собственост на наемодателя.

За наемодатели:

  • Консултация за възможната рента и доходност на имота.
  • Консултиране при подготовката на необходимите документи за осъществяване на сделката.
  • Осигуряване на широка публичност на предлагания имот.
  • Юридическо покритие на сделката.