• Услуги / За продавачи и купувачиНие предлагаме пълен пакет услуги за купувачи/продавачи, които гарантират европейското ниво на обслужване. Услугите които предлагаме на своите клиенти са:

  • Посредничество при сделки с покупко-продажба на имоти.
  • Съдействие и консултации при закупуване на имот с кредит.
  • Консултации относно продажната/покупната цена на имота.
  • Юридически консултации и обeзпеченост на сделките. 
  • Обширна информация за пазарната конюнктура и възможностите за изгодна за клиента сделка.
  • Всеобхватна реклама на предлаганите имоти в публичното пространство. 
  • Предварително проучване и проверка на имотите за данъчни тежести и съдебни спорове. 
  • Качество и контрол на предоставяните услуги.