• Новини / Покупка на имот или живот под наем?

 Една от предпоставките за вземане на решение за покупка на жилище е вноската по ипотечния кредит да е съпоставима, или по-ниска от това, което плащате като наем. Другата е, че изплащате жилище, което впоследствие ще стане ваша собственост, тоест има и спестовен елемент. Ако се абстрахираме от този казус, можем да направим едно чисто сравнение между това, което ще ви струват наемите, и изплащането на вноските по ипотечен кредит. За целта на изследването ще приемем покупката на монолитен апартамент от 65 кв. м, който бихме закупили с 20% самоучастие и 80% банков кредит за 20 години и с фиксирана лихва от 7%. Вноските по този кредит ще сравним с месечния наем за подобен апартамент, плащан във водещите български градове - София, Варна, Пловдив и Бургас.

Оказва се, че в столицата при средна цена на апартамент от 55 000 евро и кредит от 44 000 евро, месечната вноска в размер на 341 евро е с над 50% повече от средния наем в размер на 220 евро за подобен род жилище. Или това, което ще плащате повече за "удоволствието" да придобиете собствеността след 20 години, е 120 евро на месец, или 1440 евро на година, сочат данни на Кредит център, публикувани от рrofit.bg
Най-малка сред големите градове е разликата между вноската по ипотечния кредит и наема в Пловдив от едва 45 евро на месец, което в най-голяма степен би обусловило покупката на имот пред това да се живее под наем. Разбира се, при вземане на решение от значение е и това, че ще станете собственик на имота след определен период от време, както и несигурността, свързана с нивата на наеми, които могат да се повишават с течение на времето.
Животът под наем може да е свързан с честата смяна на квартира, както и с липсата на смисъл от това да инвестирате в ремонти, тъй като имотът не е ваш. Трябва да споменем, че в действителност цената на живот в собствено жилище се оскъпява допълнително и от необходимите разходи за обзавеждане, данъци, такси и застраховки, както и еднократните разходи при покупката.

Дума, бр. 153, 07.07.11, с. 8