• Услуги

Консултация при покупка на недвижим имот

Ако сте решили да закупите недвижим имот , първата стъпка е правилната ориентация на състоянието на пазара на недвижими имоти в съответния момент. Пазара е динамичен и обуславя вземането на различни решения в различни моменти. Ние следим ежедневно тези промени с цел намиране на най- изгодния и подходящ за Вас вариант. Наш служител ще работи индивидуално с Вас . Ще проведе предварителен разговор, в който ще Ви ориентира в моментната обстановка на пазара на недвижими имоти, ще ви посъветва и съобразно вашите изисквания ще ви предложи оферта включваща продавани имоти.

Осъществяване на огледи

Компанията разполага с каталог от снимков материал на продавани имоти. В случай, че пожелаете да разгледате избрани от Вас имоти от предложената оферта, ще Ви бъдат организирани огледи в удобно за вас време.

При избор на конкретен имот

Когато Вие се спрете на определен продаван имот , предложен Ви от нас, ние ще изискваме необходимата документация за извършвани на сделката. Ще проверим статута и собствеността на имота, ще извършим проверка за тежести на съответния имот, както и ще проверим задълженията към топлофикация, водоснабдяване и енергоразпределение. След като се убедим, че няма юридическа или друга пречка за осъществяване на покупката на съответния имот, ние организираме среща между Вас и продавача и провеждаме преговори по условията на сделката. Всички договорени условия се описват в писмен вид- предварителен договор за покупко- продажба на недвижим имот , който договор се разписва в присъствие на адвокат. Ние предоставяме наличната документация на Нотариус и организираме нотариалната оформяне на сделката, съгласно условията на предварителния договор.

Наш служител ще бъде с Вас и ще Ви асистира през целия процес на покупко- продажбата на недвижим имот. При възникнали въпроси винаги можете да разчитате на неговия дългогодишен опит.

Пълен пакет от предлагани услуги на клиенти на компанията

 • организиране на оглед на обекти и предложения от каталог на фирмата;
 • юридическо оформяне на сделката, при покупка на недвижим имот;
 • съдействие при банково кредитиране за покупка на недвижим имот;
 • експертни оценки на закупен недвижим имот от лицензиран оценител;
 • промяна статута на земеделска земя;
 • козметичен и основен ремонт на закупен недвижим имот;
 • обзавеждане и вътрешен дизайн на закупен недвижим имот;
 • управление на недвижим имот;
 • поддръжка на закупен недвижим имот;
 • застраховка на закупен недвижим имот;
 • озеленяване на закупен недвижим имот.